Dj Discjockey - Discjockeyteam med kunskap och framåtanda

Konceptet Dj-Discjockey kommer lanseras löpande under våren 2013 och sedan stadigvarande byggas på.

Att vara professionell Dj, eller som det också kallas Discjockey, är inte bara en benämning utan en livsstil. Det finns många aspekter som berörs och dessa kommer här behandlas utifrån våra egna samt andras mångåriga erfarenheter. Istället för att ge ut en bok inom området, vilken redan påbörjats, kommer informationen läggas ut här.

Portalen ska förutom kvalitativ kunskapsbank riktad direkt till såväl nybörjare som redan etablerad Discjockey även vända sig till arrangörer samt discoteks- och nattclubbsägare.

Genom Dj-Discjockey ges möjlighet att boka artister, hyra, köpa och få installerat ljud- samt ljusutrustning. Konsultverksamhet bedrivs med bas hämtad såväl internt som externt via vårt kontakt- och kunskapsnät.

Rapport 2013-02-03 - Ison x Fille x Petter , Ikväll är vi kungar!